Aristotel
"U svakoj stvari u prirodi ima nešto veličanstveno."
Razgradnja različitih proizvoda od plastike traje od 100-1.000 godina. Pri spaljivanju 4 plastične kese potroši se onoliko kiseonika koliko je potrebno čoveku za 1 dan, što govori o opasnosti uništavanja i spaljivanja plastike.
Pored očuvanja životne sredine procesom reciklaže plastike se stvaraju ogromne uštede. Njenom reciklažom dobijamo nove plastične proizvode: kese, folije, boce, jakne za skijanje itd.
U skladu sa tim nabavili smo sve neophodne mašine i opremu za reciklažu poluproizvoda i gotovih proizvoda škartiranih u proizvodnom procesu, tako da se može reći da naša fabrika praktično radi bez otpada, što je izuzetan doprinos ekologiji na lokalnom nivou.
Reciklaža
Galerija
Flekso štampa je deo grafičke industrije u kojoj je trenutno prisutna najveća ekspanzija što se tiče inovativno-tehnološkog aspekta. To je direktna vrsta visoke štampe gde se boja na materijal prenosi pomoću fotopolimernih ploča.

Širok dijapazon materijala (samolepljivi polipropilen, PVC, polietilen, papir, WAL filmovi, shreenk, i PET material..) koji smo u mogućnosti da prerađujemo, sa UV bojama i sa opremom poslednje generacije, omogućava nam da odgovorimo na svaku želju i zamisao klijenata.
• Proizvodnja
• Flekso štampa
• Best Grafik
Proizvodi
Tregerice
Kese za otpad
Materijal od kojih se izrađuju je HDPE i LDPE, masterbač, biorazgradivi aditiv. Kese mogu biti bele ili obojene,  raznih dimenzija...
Koriste se za odlaganje svih vrsta otpada a naročito: u domaćinstvima, industrijskog, medicinskog, otpada biljnog i životinjskog porekla...
Materijali od kojih se kese izrađuju su HDPE i LDPE, po potrebi se  mogu dodati masterbači, biorazgradivi aditiv, a za štampu boje i razređivači...
Butik kese
032/725-836
www.best-grafik.com
office@best-grafik.com
Kragujevačka 6, 32300 Gornji Milanovac, SRBIJA
Copyright © 2016. DOO Best Grafik ; www.best-grafik.com
BEST GRAFIK • Kragujevačka 6, 32300 Gornji Milanovac, SRBIJA